Lovlige steroider i danmark

Med hensyn til brugere af illegale rusmidler – det er jo at sammenligne med så meget andet. Det store flertal – ifølge FN ca. 90% fungerer glimrende, mens et mindretal har store problemer. En del af problemgruppen ville dog fungere væsentligt bedre, hvis de kunne pleje deres last på legal vis. Det viser erfaringerne – selv med “hårde stoffer” – Den gennemsnitlige kokain bruger i I-landene er en veluddannet yngre man med god indtægt, – og der er ikke noget der tyder på at han har specielt stor risiko for at gå i hundene.

Lovlige steroider i danmark

lovlige steroider i danmark

Media:

lovlige steroider i danmark

http://buy-steroids.org